Muru rajamine

Külvimuru või siirdmuru

– Muru rajamine –

Ilus muru ja teerajad on iga aia ehteks, mis seovad omavahel erinevaid aiaosi, pakkudeks rahulikku fooni erinevatele pilkupüüdvatele puudele, põõsastele ja lilledele.

Muru rajamine algab aluspinnase ettevalmistamisega, mille käigus luuakse vajadusel ka õiged kõrgused ja kalded. Seejärel tuleb  aluspinnale laotada muru rajamiseks sobilik kasvumuld.

Külvimuru rajamise etapid:

 • murutüübi valimine
 • murupinna kujundamine ja tähistamine

Ettevalmistus:

 • umbrohu hävitamine
 • murualuse pinna tasandamine
 • haljastusmulla toomine
 • pinnase planeerimine
 • väetamine
 • kasvupinna õhutamine, rullimine
 • tasandamine
 • seemnete külvamine
 • seemnete pealmisesse kihti rehitsemine
 • rullimine
 • kastmine

Siirdmuru ehk muruvaiba paigaldusel on vajalik samasugune
ettevalmistus nagu külvimuru rajamisel.

Tihti kasutatakse murupindade rajamisel ka siirdmuru. Siirdmuru paigaldamisel saab murupind kasutamisvalmis oluliselt kiiremini, kuid mis on külvimurust märksa kallim. Järskudel kallakutel on see sageli ainuke viis ilusat murupinda saavutada. Ettevalmistustööd on siirdmuru paigaldamisel samad, mis külvimuru puhulgi.

Esimese suve muru vajab väga korralikku kastmist.

– Muru rajamine –

Võtke meiega ühendust