Kiviteed ja platsid

– Kiviteed –

Oleme seisukohal, et looduskivid on samuti elus nagu taimed ja pinnas.

Kivitöö võtab aega, kuid tulemus kestab kauem kui puusepatööd või taimed aias.

Pakume teede ja platside rajamist:

Valikus on erineva värvi, tekstuuri ja suurusega sillutuskive, mida omavahel kombineerides ja mustritesse liites saab luua isikupärase sillutatud pinna.

Huvitava tulemuse saab kombineerides mustrit ka loodus- või graniitkiviga.

Kiviparkett, mis on hästi ettevalmistatud, teenib pererahvast aastakümneid.

Sillutuskivide paigaldus käib kindlas järjekorras.

Kõigepealt aluspinna ettevalmistamine ja aluskihtide ehitamine.

Seejärel tihendamine ning siis sillutuskivide paigaldus.

Oluline on sadevee ärajuhtimiseks vajaliku kalde loomine ja kiviteed tagaksid mugava ning kindla liikumise ka pimedal või märjal ajal.

Pakume teede ja platside rajamist:

Kiviteed

 • Betoon- ja graniitkividest
 • Kvartsiitkividest
 • Paeplaatidest
 • Immutatud puidust
 • Äärekivide paigaldus
 • Tänavakivid

Pakume järgmisi kivitee töid:

 • vana pinnase väljakaevamine
 • aluspinnase planeerimine
 • liiva- ja killustikaluse ehitus
 • äärekivide paigaldus
 • tänavakivide, munakivie ja erinevate graniitkivide (täringukivi, graniitpäts) paigaldus
 • vabakujulisest või lõigatud paekivist teede- ja platside ehitus
 • Enne kivitee rajamist oleks mõistlik läbi mõelda, mis otstarbel teed kasutama hakatakse. Kas tegemist on (kõnniteega, sillutisega, mis peab kannatama ka sõiduautot) või peab rajatav kivitee kannatama ka suurema massiga autot näiteks prügiauto).

.

– Kiviteed –

.

.

Võtke meiega ühendust